Растително защитни мероприятия в овощната градина.Междуредови култури в овощната градина. В младите овощни градини , до встъпването им в плододаване може да се отглеждат така наречените междуредови култури. За междуредови

култури трябва да се изберат растения, които да не пречат на младите дъвчета и да понасят засенчване. Подходящи за междуредови култури са ранните зеленчуци, картофите, грахът, фасулът, дините, пъпешите и други.

Чрез грижите по отглеждането на тези култури се създават благоприятни условия за по-бързо израстване и встъпване на дръвчетата в период на плододаване. Много е важно да се извършва редовно напояване и торене на тези култури, а пръсканията с растителнозащитни препарати трябва да се преустановят известно време (поне 15 - 20 дни) преди прибиране на реколтата от тях или да се ползват препарати с по-къс карантинен срок. Околостъблените кръгове на овощните дървета трябва да се поддържат в черна угар.

Минералното торене трябва да е балансирано – с азот, фосфор, калий и микроелементи, извършвано в оптимални норми и срокове, за по-пълното оползотворяване на хранителните вещества.