Мероприятия в овощната градина.Чимово-мулчирна система за поддържане на почвена повърхност. При чимово-мулчирната система почвата се обработва само във вътрередовата ивица или околостъблено. Извършва се затревяване

на цялото междуредие или само част от него със смески от житни (английски райграс, ливадна метлица, тимотейка и др.) и бобови треви (бяла и червена детелина, звездан и др.)

Когато тревите достигнат височина 15 – 20 см се окосяват, надробяват и разпределят равномерно в междуредието, образувайки мулчиращ пласт. Вследствие приложението на тази система се подобрява структурата на почвата, подобрява се хранителния режим на дърветата, ограничава се ерозията и се избягва уплътняването на почвата , характерно за черната угар. Площите, върху които се извършва такова затревяване изискват допълнително предсеитбено внасяне на торове, а след това – ежегодно внасяне на азотни торове, което е особено важно през първите 3 – 4 години.

При минерализацията на растителната маса, използвана за мулч, в почвата се връщат голяма част от хранителните елементи, ето защо трябва да се извърши известно намаляване на торовите норми.

За ограничаване на конкуренцията между тревите и овощните растения зелената маса трябва да се коси навреме. Всяко закъснение може да доведе до обратен ефект. При многогодишното затревяване на почвената повърхност се налага органичните, фосфорни и калиеви торове да се разхвърлят върху окосения чим. По този начин тревните култури са посредник и усвоените хранителни вещества от торовете чрез корените се пренасят в по-дълбоките почвени слоеве в близост до корените на дърветата.