Мероприятия в овощната градина. При размножаването, чрез ластуни (пълзящи стъбла) се използва способността на ягодовото растение да дава ластуни, по чийто възли се образуват розетки от листа и корени.

Вкоренените розетки се отделят от майчиното растение.

Оставените на свобода ягоди, през първите две години, дават много ластуни с розетки, а това изтощава майчините растения. За да се избегне това на едно майчино растение се оставят най-много по три ластуна с по две розетки на тях. Ако има нужда от повече разсад и за да се получи повече и по–качествен разсад , , без да се изтощават майчините растения, новообразуваните розетки се отглеждат в специални лехи. Там те се пикират на разстояние 5 см в редовете и 7 – 10см между редовете. През първата седмица те се поливат всеки ден и се държат на сянка под слама или рогозки. През втората седмица поливките се разреждат и засенчването се намалява.

Ластуните се образуват след обирането на плодовете. За да се вкоренят добре, розетките се притискат с палец към почвата и се посипват с малко влажна пръст. Насажденията от които се добива разсад, трябва да се торят по–обилно.