Мероприятия в овощната градина.

Размножаване на овощните видове чрез семена

При семенното размножаване на овощните видове при повечето случаи не може да се очаква получаването на растения със същите качества, които има майчиното растение.

Причината за това е, че цветовете на голяма част на овощните растения се нуждаят от чуждо опрашване, за да дадат плод. Такива са всичките ябълкови, крушови, черешови , голяма част от вишневите, сливовите сортове и други. Даже и тези, на които цветовете се опрашват от собствения си прашец, като почти всички прасковени, кайсиеви, ягодови и малинови сортове, някои сливови сортове се опрашват от чужд прашец, тъй като насекомите кацат по всички сортове и по този начин извършват опрашването. Същото се отнася и до овощните видове, например ореха, които се опрашват с помощта на вятъра. Новото растение носи качествата на майката и бащата, а също така и на предшествуващите го прародители.

Размножените, чрез семена овощни растения започват да плододават по – късно, но са по–жизнени, растат по–буйно, развиват по–добра коренова система и са по–дълговечни.