Мероприятия в овощната градина.

Правила при присаждане на калем

За да се получи добър резултат при присаждането на калем, трябва да се съблюдават някои правила:

Присаждането да става по възможност по–рано, преди започването на сокодвижението. Най –добре е това да се извърши през февруари или най – късно през първата половина на март. Кората на подложката да бъде гладка поне на десет сантиметра под отреза. Когато кората на подложката не може да съвпадне с кората на калема и от двете страни, което често се случва, това да стане поне от едната страна. По възможност най –долната пъпка на калема да попадне под отреза на подложката. Това се прави с цел, ако след прихващане калема се счупи, дръвчето да се формира от най – долния летораст. Да не се привързва с рафия плътно , а навивките им да бъдат разделени така, че замазката да се залепи не за рафията, а за подложката с калема. Със замазка се покрива всички рани – горния отрез на калема, открития отрез на подложката и мястото на допиране на подложката с калема. Да се поддържа голяма чистота и да се работи с остри инструменти. Да се осигурят подходящи калеми, събрани от дървета с пълна почивка и добре съхранени до момента на присаждането.