Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Овощни и ягодоплодни култури - зимни грижи

През извън вегетационния период на овощните и ягодоплодни култури се извършват редица профилактични растителнозащитни мероприятия, като основно се използват агротехнически и механични методи. Някои от задължителните мероприятия през този период, които могат да се извършат, при подходящо време, и по възможност преди настъпване на големите студове са:

  1. Изкореняване на закържавели и изсъхнали дървета, които се изнасят и изгарят с което се унищожава натрупаната зараза от корояди, дървесинояди, шарка по сливата, бактериално изсъхване и други.
  2. Премахване и изгаряне на старата и напукана кора на ствола, където зимуват плодовите червеи, някои видове акари и други.
  3. Събиране и унищожаване на гъсеничните гнезда, изсъхналите и мумифицирани плодове останали по дърветата, изрязване на заразени клонки, които са източник на зараза на някои листогрижещи гъсеници, бадемов семеяд, кафяво гниене, дидимела и други.
  4. Обработката на почвата е съществена за борба с болести, неприятели и плевели. Чрез нея се заорават листата и намиращата се върху тях зараза ( струпясване па ябълката и крушата, червени листни петна по сливата и други ). Това мероприятие може да се извърши, при възможност и през зимните месеци, ако това не е направено през есента.

С голямо икономическо значение за нашата страна е Огнения пригор, който нанася големи загуби предимно на семковите овощни видове ( круша, дюля, ябълка ). За целта е необходимо да се изрежат болните части на заразените дървета на 25-30 см под границата между болната и здрава тъкан и се изгарят по възможност на място. Инструментите след всеки отрез се обеззаразяват с 10% разтвор от белина или формалин. При опасност от измръзване стволовете и дебелите скелетни клони на дърветата се варосват. Най-добре е това да стане преди настъпване на големите студове. Така се избягва неравномерното нагряване през денонощието и се намалява риска от измръзване. Освен посочените агротехнически и механични методи, се провеждат и редица третирания с препарати за растителна защита.

Със зимните пръскания се предпазват овощните дървета от причинители на болести и се унищожават стадиите на развитие на неприятелите, които презимуват по ствола и клоните. Ако тези предпазни мероприятия не се извършат през извън вегетационния период и особено в началото на развитие на вредителите, те преминават върху пъпките, листата, цветовете, леторастите и плодовете и причиняват значителна вреда. Пръсканията през зимата са особено ефикасни, когато са извършени през периода от набъбване до разпукване на пъпките при отделните овощни видове. Тогава започва заразяването с опасни болести, като например бактериалния пригор, причинителят на който презимува по дърветата. В посочената фаза на развитие на овощните, зародишът в яйцата на акарите и листните въшки са в напреднало развитие, а ларвите на щитоносните въшки, гъсениците на листозавивачките, възрастните на бълхите и на други неприятели, напускат зимните си убежища и започват да се придвижват по клоните, където се хранят с пъпките и са по-уязвими от препаратите.

Срещу болестите се пръска с бордолезов разтвор - 1% при всички овощни видове. Това третиране допълва агротехническите и механични мероприятия и е насочено срещу бактерийно изсъхване, кафяво гниене, сачмянка по костилковите, къдравост по прасковата и други. Ефектът е по-добър, ако през есента, след окопването на листата е извършено третиране с 2% бордолезов разтвор. Костилковите овощни видове се третират профилактично освен с бордолезов разтвор още и с някои от посочените препарати: Шампион ВП – 0,3%, Фунгуран ОН 50ВП – 0,15%, Чемп плюс – 0,15% Дитан М45 – 0,3% и др. за да се предпазят от бактериално изсъхване, сачмянка, къдравост по прасковата, ранно кафяво гниене и други.

Зимните пръскания срещу болестите са абсолютно необходими и трябва да се извършват всяка година. При допуснато по-силно нападение от струпясване по ябълката и крушата се провежда третиране с 5% разтвор от карбамид. Осигурява се добро обливане на короната и окапалите листа. Пръскането е най-добре да се извършва след началото на листопада, но ако това не е направено, може да стане и при подходящо време, през зимните месеци.

Срещу презимуващите стадии на развитие на насекомите и акарите може да се пръска през зимата, ако някои от неприятелите е в плътност, икономически опасна за бъдещата реколта. Така например срещу сливовата щитоносна въшка се третира, когато на един линеен метър клонка има 5-8 ларви, срещу листните въшки – при 25-30 зимни яйца на два линейни метра проба от една до тригодишна клонка, а срещу акарите – при 50-60 броя яйца на един линеен метър, две – тригодишна клонка. Крушата се напада от крушова листна бълха. Тя напуска зимните си скривалища при температура 7-8 оС и се предвижва по дърветата. Това е моментът за пръскане, защото възрастните бълхи все още не снасят яйцата си. За едновременна борба с болести към бордолезовия разтвор се прибавя и подходящ инсектицид, като например Банкол 50ВП – 0,1%, Децис 2,5 ЕК – 0,04%, Нуреле Д – 0,05% и други. За да се получи добро смесване на фунгициди с инсектициди, задължително трябва да се прибави инсектицида към фунгицидния разтвор, а не обратното.

Всички тези грижи през зимния период намаляват значително делът на третиранията с пестициди през вегетацията, а това допринася за опазване на полезната фауна и получаване на качествена продукция. Зимните третирания се извършват при слънчево и тихо време, с температура на въздуха над 5 градуса. Работи се с по-голямо количество работен разтвор с който се обливат ствола на дървото, всички клони, местата на разклоненията, където главно се струпват неприятелите.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates