Растително защитни мероприятия в овощната градина.При най-тежките случаи след бури и градушки.

Ако по стъблото на

дръвчето е нанесена дълбока рана, твърде вероятно е да се получи загиване на камбия и частично на дървесината. В такъв случай е наложително да се направи по-сложна операция - мостово присаждане. Това е единственият начин за въстановяване на връзката между корен и корона.

За мост стават само едногодишни клонки

Може да се използва едногодишна клонка на която се премахват разпукналите се пъпки. Раната се зачиства до жива тъкан и се замазва с замазка. Над и под раната се правят Т-образни разрези в здравата кора - долния е нормално ориентиран , а горния е обърнато Т. Клонките за присаждане не трябва да са по-дълги от разстоянието между двата Т-образни разреза. Да се внимава за ориентирането (полярноста) на клончето – върхът му трябва да сочи нагоре. След поставяне на клонката в разрезите мястото на присаждането може да се закове с малки гвоздеичета и се завива плътно с тиксто.

Такова присаждане се прави на всеки 5-10 см от окръжността на дървото.

След година-две моста замества повредения участък от дървото.