Мероприятия в овощната градина. Полезна практика за стари дървета , отдавна позната и прилагане от старите овощари е набраздяването.

С годините кората на стъблата надебелява, загрубява, втвърдява се и радиалният растеж става неравномерен и непредвидим. В резултат на това по тях се появяват цепнатини с различна дължина и дълбочина. По плитките зарастват

бързо, а по-дълбоките стават причина за много сериозни бъдещи проблеми.

Процесът на надебеляване на стеблото може да се контролира, ако периодично през 2-3 години с овощарско ножче правим по 3-4 надлъжни разрези на стъблената кора с дълбочина 1-2 мм. Набраздяването се прави в периода на най-активния растеж и развитие на дръвчетата - май-юни. Разрезите задължително се замазват с овощарска замазка.