Мероприятия в овощната градина. Полезна практика за стари дървета, отдавна позната и прилагане от старите овощари е набраздяването.

С годините кората на стъблата надебелява, загрубява, втвърдява се и радиалният растеж става неравномерен и непредвидим. В резултат на това по тях се появяват цепнатини с различна дължина и дълбочина. По плитките зарастват

бързо, а по-дълбоките стават причина за много сериозни бъдещи проблеми.

Процесът на надебеляване на стеблото може да се контролира, ако периодично през 2-3 години с овощарско ножче правим по 3-4 надлъжни разрези на стъблената кора с дълбочина 1-2 мм. Набраздяването се прави в периода на най-активния растеж и развитие на дръвчетата - май-юни. Разрезите задължително се замазват с овощарска замазка.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));