Мероприятия в овощната градина.“Джуджетата” имат предимство.

През последните години все

повече в овощарството се обръща внимание на плодните дървета, присадени върху слабо растящи подложки – „джуджета”. Интересът започна от професионалното овощарство , където на единица площ се засаждат по-голям брой дръвчета, но постепенно той премина и в любителския сектор.

Дърветата присадени на подложки със слаб растеж имат редица ПОЛОЖИТЕЛНИ КАЧЕСТВА:

  • те много бързо (често още на втората година след засаждане в градината) започват да плододават;
  • плодовете на тези дървета са много по-големи и по-ярко оцветени, като това е съчетано и с по-добри вкусови качества;
  • не на последно място – грижите за тях със сигурност са улеснени и по-удобни, особено резитбата, борбата с неприятелите, контролът на болестите и прибиране на плодовете.

Но нискорастящите дръвчета имат и някои НЕДОСТАТЪЦИ:

  • те са с по-кратък живот – продуктивността им е ограничена до 15-20 години;
  • кореновата им система е по-слабо развита и се намира в близост до повърхността на почвата, което прави напояването задължително;
  • през зимата се по-чувствителни към измръзване - както корените, така и надземната част.