Мероприятия в овощната градина.Лятна резитба при черешите.

Лятната резитба при

черешите е вече доказана полезна операция. Тя се прави веднага след беритбата на плодовете. Основните принципи са в премахване на конкурентите на водача и скелетните клони и премахване на всички растящи във вътрешността на короната леторасти, които я сгъстяват.

Прореждането се провежда през вегетационния период, обикновено през юли и август, при т.нар, същинска лятна резитба (резитба на зелено). Отстраняват се отделни силни леторасли с оглед просветляване на прекалено гъсти корони. Така се създават условия за по- добро узряване на плодните клончета и за по-добре оцветяване на плодовете. Прилага се предимно при прасковата. През същия период се прилага и съкращаване на връхно разположените силни леторасли, с което се подобрява светлинният режим в короните.


Към лятната резитба се отнася и филизенето, при което се отстраняват ненужните млади прирасти при формиране на короните на дърветата, обикновено през първата година на засаждането. Прилага се когато филизите са с дължина до 8-10 см. Пензирането е резитбена операция, с която чрез прищипване на върховете на нарастващите леторасли се ограничава тяхното удължаване и се предизвиква разклоняването им. Наклоняването на отделни клони и клонки отслабва техния растеж – прилага се както през зимния период , така и през вегетацията.