Растително защитни мероприятия в овощната градина.Предимства и недостатъци на мулчирането.

  •  Подобрява водния

режим на почвата, като се запазва влага чрез намаляване на изпарението.

  • Подобрява и хранителния режим, като потиска поникването и пречи за израстването на плевелите, които са основни конкуренти на културните растения.
  • Регулира температурния режим на почвата чрез намаляване колебанията на денонощната температура и ограничава амплитудата й - лятото температурата на почвата е по-ниска и по-добра за функциониране на корените на дърветата и почвената микрофлората, а през зимата - по-висока и не се достига до замръзване на корените.
  • Подобрява аерацията и пропускливостта на почвата, вследствие на което водата стига на по-голяма дълбочина.
  • Подобрява структурата на почвата, особено при тежките безструктурни почви, защото я запазва от разрушителното действие на дъжда, предотвратява образуването на почвена кора и предпазва наклонените терени от застрашаващото действие на ерозията.
  • Създава благоприятни условия за почвената микрофлора - тя е най-активна във влажна почва, микроорганизмите разлагат органичния мулч. Така се повишава почвеното плодородие.
  • Създава благоприятни условия за развитие и плододаване на овощните растения и се повишава тяхната студоустойчивост. Засилва се растежът, повишават се добивите - получават се редовни, по-високи и по-качествени добиви, ускорява зреенето при някои овощни видове.

НЕДОСТАТЪЦИ

  •  Създават се благоприятни условия за развъждане на мишки и други гризачи, затова наесен обикновено органичният мулч се отстранява.
  • При уплътнени и лошо дренирани почви мулчът може да предизвика прекомерно увеличение на влагата!
, , fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));