Мероприятия в овощната градина.Изкуствена покривка около дърветата. Мулчирането е

алтернатива в борбата с плевелите. Създаваме изкуствена покривка (мулч) върху повърхността на почвата, която оказва физично, химично и биологично действие.

  •  При класическата система се използуват допълнително внесени, обикновено малоценни растителни отпадъци - слама, развалено сено, скосена трева, стъблени и листни остатъци от царевица, слънчоглед или други едногодишни растения , папрат, дребни парчета и кора от горски видове, оборски тор, компост, торф или неорганични синтетични материали (полиетиленово фолио, специална мулч-хартия, напоена с особени вещества, които я запазват от бързо разрушаване.
  • Мулчирането може да направите върху цялата площ на насаждението, само в редовете, или в чаши около дърветата. То обикновено се прилага само в редовете или около растенията, а междуредията се обработват.