Мероприятия в овощната градина.

Какво е влиянието на калция върху обраните плодове?

Снабдяването на

плода с достатъчно калций е важен момент за осигуряване на необходимото съдържание от елемента при беритбата и съхранението на плодовете.

Положително влияние на калция върху плодовете:

  • напръсканите с калций плодове имат по-добро качество;
  • те имат по-добра съхраняемост;
  • получават по-малко физиологични смущения;
  • калцият намалява остатъците от пестициди;
  • увеличава добива;
  • предпазва от горчиви ядки ябълковите плодове , често срещан проблем при съхранението.