Мероприятия в овощната градина.Малини и къпини се размножават с връхни отводи. С връхни отводи се

размножават малини и къпини.

За тях този метод е характерен за размножаването им и в природни условия. Към края на август и септември връхната част на клонките прораства и образува недоразвити листа. Когато клонките достигнат тази фаза се пристъпва към подготовка на отводите.

Съвет: количеството на отводите може да се увеличава няколко пъти , ако когато новия прираст достигне височина 50-60 см, се прищипят върховете. На свои ред новите прирасти след време също се прищипват.

Долу близо до майчиното растение се копаят дупки или се правят канавки на дълбочина 10 см. В тях се превеждат клонките - закрепват се и се засипват с почва. При такова размножаване от един храст може да се получат 5-6 дъщерни растения /в зависимос от отводите/. Напролет през следващата година вкоренените отводи се изкопават и се засаждат на постоянно място. Получените нови храстчета имат мощна коренова система и стъбло 20-25 см. През първата година на засаждането си те израстват със силни клонки които на следващата година дават първия си плод.