Мероприятия в овощната градина.Плодовете искат внимателно прибиране.

Основното правило при

беритба на плодовете е внимателното отношение към тях. Най-незначителната на пръв поглед повреда на плода може да доведе до загниване при съхранението. Добре е касетките или кошници предназначени за беритба на плодовете да се обшият с плат от вътрешната страна, за да се избегне повреда при транспортирането или при удар в стените.

ОТКЪСВАНЕТО СЪЩО ИМА ТЕХНИКА

При откъсване, плода се хваща в дланта и се завърта на страна обратна на наклона, натискайки с показалец на мястото на прикрепване на дръжката към плода. При достигната нормална беритбена зрялост плода лесно се откъсва. Ябълките и крушите се берат с дръжките , като внимателно се откъсват от клонката (без дръжки плодовете се съхраняват трудно).

ДЕТАЙЛИТЕ СЪЩО СА ВАЖНИ

. Плода не трябва да се дърпа или върти, тъй като при това може да се откъсне дръжката.

. При беритба на плода е добре да се използват и допълнителни помощни уреди за бране, особено, ако дърветата са високи.

. Не се допуска брулене на плода от дървото.

. Беритбата на ябълки и круши не трябва да става в дъждовно, облачно или мъгливо време. Не се препоръчва и ранно утро преди да се е вдигнала росата. Най-добре е беритбата да става в слънчево време, когато няма роса.