Мероприятия в овощната градина.Лесно определяне на срока за беритба.

При незрели плодове

въглехидратите са във вид на нишесте. При узряването им то се превръща в захари. Колкото е по-зелена крушата или ябълката , толкова повече е нишестето в нея и обратно, при узряването захарите са повече.

ЛЕСЕН НАЧИН ЗА ПРОВЕРКА

Разрежете плода, на мястото на свежия разрез полейте с еднопроцентов разтвор на йод и оставете 1-2 минути. Ако разреза почернее, плода не е готов за беритба, в него има много нишисте. Ако разреза на плода обаче не потъмнява или почервенява, вече имате сигурен признак, че е настъпила технологична зрялост и плодовете са годни за съхранение. При потъмняване на 1/3 от среза, плодовете могат да се съхраняват до 2-3 седмици.

СОРТИРОВКА

Ябълките и крушите се събират по сортове, качество и размери. Те се сортират в кошници или касетки. Ако при беритбата плодовете получат механични повреди - от удар, падане, от вредител, добре е да се употребят възможно най-бързо, иначе могат да загният и да повредят и останалите.