Мероприятия в овощната градина.Когато купувате дръвчета преглеждайте детайлно органите.

Когато вече имате

предварителната информация за това, какво дръвче и от къде ще го закупите, огледайте всички атрибути.

ЕТИКЕТЪТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН

Преди всичко на облагородената фиданка трябва да присъства етикет за вида , сорта и подложката. На него трябва да е изписана фирмата на производителя, както и неговият адрес. След това поискайте здравно свидетелство от продавача за фитосанитарен контрол, както и копие от лиценза му за разрешение на тази дейност. Ако всички тези неща липсват – решението е ваше – да рискувате или не.

ПРЕГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ДРЪВЧЕТО

След като се убедите, че няма да направите покупка от случаен продавач, направете избор на дръвче от вида, който търсите. Огледайте всички органи внимателно – коренова система, място на присаждане, стебло, местата на листните отпечатъци, следете и за повреди от болести или неприятели.