Мероприятия в овощната градина.Какви торове да внесем при овощните дървета през есента.

Сроковете за торене в

овощната градина трябва да бъдат съобразени с торовете, възрастта на растенията, свойствата на почвата.

През есента при овощните се внасят оборският тор и калиеви торове. Есенното азотно торене при овощните се извършва към края на септември, т. е. в началото на есента, а торенето с оборски тор, калиеви и фосфорни торове се прави по – късно през есента , непосредствено преди дълбоката есенна оран.

При млади овощни дървета обикновено есенно азотно торене не се прави поради опасност от предизвикване на късен вторичен растеж. Ако все пак решите, че дръвчетата имат нужда, то може да го направите по – късно през есента, когато няма опасност от вторичен растеж.

Оборския тор, фосфорните и калиевите торове обикновено се разпръскват върху площта през есента и непосредствено след това се заорават с есенната дълбока оран.