Растително защитни мероприятия в овощната градина.

При овощните и

ягодоплодните култури се извършват редица профилактични растителнозащитни мерки. С тяхното провеждане се намаляват значително третиранията с пестициди през вегетацията. Някои от задължителните мерки през този период са:

Премахване и изгаряне на старата и напукана кора на ствола, където зимуват плодовите червеи, някои видове акари и др. Събират се и се унищожават гъсеничните гнезда, изсъхналите и мумифицирани плодове, останали по дърветата , които са източник на зараза на някои листогрижещи гъсеници, бадемов семеяд, кафяво гниене и др. Изсъхналите и нападнати стъбла и издънки на касиса и малината от стъкленка, агрилус, галица, малинов молец, сиви листни петна, антракноза и др., се изрязват, изнасят се и се изгарят. Обработката на почвата около стволовете на дърветата на 8-10 см.дълбочина. С тази обработка се постига намяляване на зараза от различни болести (гномониоза по кайсията, струпясване по ябълката и крушата, червени листни петна по сливата и др.). За борба с огнения пригор, който нанася големи загуби на семковите овощни видове (круша, дюля, ябълка) се препоръчва резитба до здрава тъкан при нападнатите дървета, а изрязаните болни клонки се изгарят по възможност на място. Инструментите след всеки отрез се обеззаразяват с 10 процента белина или спирт за горене, разреден с вода в съотношение 3:1.

Непосредствено след резитбата се извършва пръскане с медсъдържащи фунгициди .