Мероприятия в овощната градина. Минимални разстояния между основните овощни видове според подложката.

За да ви улесним в

преценката, публикувам таблица с разстоянията между дърветата според силата на подложката.

 

Култура Сила на подложката Разстояние в метри
Ябълка

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

1,5-3

3-5

5-7

Круша

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

1,5-3

3-5

5-7

Слива

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

2,5

6

7

Праскова

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

4-5

6

Кайсия

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

5

6

Вишня

вегетативна - слаборастяща

вегетативна - среднорастяща

семенна - силнорастяща

2 ,5

4-5

5-7

МИНИМАЛНИ РАСТОЯНИЯ МЕЖДУ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ В МЕТРИ

Вид
ЯБЪЛКА, КРУША НИСКОРАСТЯЩИ 3,4
  СРЕДНОРАСТЯЩА 5
  ВИСОКОРАСТЯЩА 7
ВИШНЯ НИСКОРАСТЯЩИ 2,5
  СРЕДНОРАСТЯЩА 7
  ВИСОКОРАСТЯЩА 9
СЛИВА НИСКОРАСТЯЩИ 2,5
  СРЕДНОРАСТЯЩА 6
  ВИСОКОРАСТЯЩА 7
ПРАСКОВА,КАЙСИЯ СРЕДНОРАСТЯЩА 5
  ВИСОКОРАСТЯЩА 6
ЦАРИГРАДСКО ГРОЗДЕ   1,5
ФРЕНСКО ГРОЗДЕ   2,5
МАЛИНА  

0,3 -0,5