Мероприятия в овощната градина.Крушите са по-капризни на съхранение от ябъките.

Продължителността на

съхранение при крушите зависи от качеството на плодовете и в значителна степен от състоянието им по време на беритба. Обраните недозрели (в извън беритбена зрялост) плодове не могат да доузреят при лагеруване и да придобият консумативна зрялост. Меката им част се втвърдява , а при по-дълго съхранение при високи температури, плодовете трудно получават характерните за сорта масленост, сочност и вкусови качества. Затова най-важното условие за продължително съхранение на круши е те да са прибрани в оптималните срокове за беритба, съобразени със сорта.

Оптимални температури за съхранение

Плодовете на крушите се влияят изключително много от температурите на съхранение. Ранно есенните сортове могат да се съхраняват до два месеца при температури до 3˚С, а при 1˚С - до три месеца. Имайте предвид, че по-едрите и сочни плодове са по-нетрайни за съхранение от средно едрите, затова консумирайте първо тях.