Мероприятия в овощната градина.Възможни повреди по дърветата при внезапен студ.

Всяка зима е

непредсказуема, повредени и загинали плодни дръвчета от неблагоприятните условия се наблюдават във всички климатични пояси.

При силни мразове по дърветата е възможно да се получават повреди по кората и дървесината във вид на дълбоки цепнатини, достигащи понякога до центъра на дървото

Разцепването на стъблата обикновено става нощем и се съпровожда със силен трясък.

Дърветата на летните сортове ябълки се повреждат по-слабо от есенните и зимните.

По-младите дървета се повреждат по-силно от дърветата, които са в плододаване, високостъблените по-силно от нискостъблените.

На преовлажнени участъци силно се повреждат не само млади, но и плододаващи дървета.

Не трябва да се забравя , че кореновата система е по-малко устойчива към ниски температури отколкото надземната част. Даже при най-студоустойчивите сортове ябълки корените могат да пострадат при -12-14° С. Замръзването на корените е най-вероятно при сухи зими, когато няма сняг.

В годините с ранни снегове при незамръзнала почва се наблюдава кръгово изгниване на кората на кореновата шийка. Особенно често и силно това се наблюдава при костилковите и при семковите семеначета.

Повредите на кореновата шийка се наблюдават и при младите дървета, които са загърлени през есента и особенно в топла и дъждовна есен.