Мероприятия в овощната градина. Съкращаване се

прилагат главно в следните случаи:

- при съкращаване на летораста - присадник в разсадника или в градината за формиране на короната и стеблото.;

- при съкращаване на скелетни клони - за уравновесяване или за израстване на подходящо скелетно разклонение;

- при съкращаване на водача в мястото за формиране на втори етаж;

- при съкращаване на обрастващи клонки за подмладяване;

- при пензиране и при резитба на зелено.

Освен върху надземните части - стебло и корона , съкращаване се прилага и на кореновата система. В кои случаи:

- при засаждане на дръвчетата;

- при презасаждане (преместване) на по-възрастни дървета от едно място на друго;

- при подмладяване на скелетни корени на застаряващи дървета.