Мероприятия в овощната градина.Несъвместимост между плодни дръвчета и храсти.

Сред културните

растения съществува несъвместимост. Те си въздействат негативно едни на други – забавят ръстежа си, намаляват интензивността на цъфтеж и плододаване, стигат до загиване. Това въздействие между растенията се обяснява с алелопатия, а така също и с потребността на всяко растение от минерални вещества, вода, светлина. Понякога се среща такова негативно въздействие между растенията като влошаване на аромата или вкуса на плодовете.

Най-често причина за несъвместимостта на растенията се явават веществата отделяни от корените

Несъвместимост проявяват ягодоплодните култури - малини, касис и ягоди, които не трябва да се засаждат заедно. Техните корени в почвата се разполагат на едно и също ниво и се конкурират за хранителни вещества.
Ябълки и круши влияят зле на растежа на кайсия, череша, слива, джанка. Вишнята пречи на развитието на малините.
Неблагоприятно едно на друго си влияят червеното и черно френско грозде.
Ако в непосредствена близост до касис и цариградско грозде засадите малини, те бързо ще заглушат другите храсти. Следете развитието и премахвайте издънките.
Орехите и лешникът потискат всички култивирани растения. Орехът пречи на развитието на круши, ябълки.
В непосредствена близост до растенията в градината и двора са засадени и декоративни растения (дървета, храсти, цветя). Те са в съседство с основните култури и също оказват влияние върху отделените вещества.
Агресивен от гледна точка на алелопатията има смърчът. Даже и след изкореняването на дървото в почвата остават токсични вещества за растенията в продължение на 15 години. Ето защо, обикновено смърч се засажда в страни от градината, тъй като токсините са вредни за зеленчуковите растения, ягодоплодни храсти, овощни дървета, както и някои цветя (божури, клематис, люляци, рози).
Всички части на слънчогледа, включително и семената, съдържат алелопатични токсини. Ако в градината на дърветата има хранилки за птици и често в нея се сипва слънчогледови семки, е вероятно, те да попадат в почвата и на това място да има проблем с растежа на всички растения. Учените смятат, че слънчогледът е средство за борба с плевелите.
В радиус от 6 м около тополите повечето растения се развиват слабо, обаче тя влияе положително на ябълка, круша и бреза. Ябълка и круша се развиват добре и добре плододават в близост и до дъб, клен и липа. Плододаването на ябълки и круши се подобрява също и от близостта на калина, рози, люляци.