Мероприятия в овощната градина.Методи за резитба.

Знаейки защо и с какво да

режете едно дърво, не е достатъчно, за да се извърши резитба. Необходимо е да се запознаете с технологията на рязане, която се различава в зависимост от целите, които се преследват. Основно се използват следните методи за резитба:

1.Резитба на пъпка

Тази резитба способства за промяна на растежа на клонките в правилната посока. В този случай се режат само едногодишни клонки, на които следва да се избере пъпка, разположена в подходящата страна. Ножицата трябва да се държи към оставащата част на клона, а не към отрязваната, което ще гарантира гладка резитба. Реже се под ъгъл, като се внимава да не се засегне пъпката. Ъгълът не трябва да бъде прекалено остър, в противен случай пъпката ще изсъхне , защото няма да може да се храни.

Резитба на пръстен

При този метод клонът напълно се премахва. Методът е подходящ при резитба на клони, които растат във вътрешността на короната. Когато не са много дебели клоните, резитбата се извършва с ножица. Реже се по външния ръб на пръстена и там където се свързват клоните.

Резитба на странична клонка

Скъсяване на скелетни клони или разклонения над странични клони, т.е. растежът се прехвърля в страничния клон. По принцип този метод е приложим за стари клони, които градинарят иска да стимулира за нов прираст.