Растително защитни мероприятия в овощната градина.За да има ефект, зимното пръскане трябва да е качествено.

Зимното пръскане се

провежда в тихи и слънчеви дни, при температура на въздуха над 8 градуса. Тъй като в този период денонощните температурни амплитуди са доста големи, то се провежда в предиобедните часове на деня. По този начин разтворът има възможност да изсъхне до вечерта и се предотвратява измръзване на леторасти и пъпки по дръвчетата.

За зимните пръскания се използват разпръсквачи със широк отвор и груба струя. С разтвора трябва да се облеят всички части на короната, клоните, клонките и стеблото , Това се налага за да може разтворът да проникне до всички гънки и цепнатини на растенията, които служат за убежище на зимуващите форми на болестите и неприятелите. Ориентировъчно може да се каже, че за 1 декар плододаващи овощни дръвчета, трябва да се изразходи от 120 до 150 литра разтвор.

От качественото провеждане на зимните пръскания зависят предотвратяването на заразяване на дръвчетата от икономически важни болести и намаляване популацията на неприятелите. Не пропускайте зимното пръскане. С него осигурявате добро здравно състояние на дръвчетата, което е предпоставка за получаване на висококачествена продукция.