Мероприятия в овощната градина.Какви са целите на лятната резитба при дръвчетата.

Тя се прилага

обикновено през месеците юли и август при силно растящи дървета .

При същинската лятна резитба на плододаващи дървета се извършва просветляване на короната - отстраняват се едногодишни силнорастящи във вертикална посока клонки с оформени листа, както и пропуснатите при зимната резитба сухи и болни клончета.

Силата на резитбата зависи от това дали е извършвана зимна резитба, силата на растеж на дървото, възрастта му и други фактори. Въпреки, че растежът отслабва до известна степен, просветляването на короната, постигнато чрез лятната резитба улеснява постъпването на светлина до останалите на дървото листа, които фотосинтезират по-интензивно, вследствие на което се подобрява цветообразуването и узряването на леторастите във вътрешните части на короната, увеличава се интензивността на оцветяването на плодовете и се повишават вкусовите им качества.

С лятната резитба сеотстраняват всички лакомци, които са се развили на неподходящи места и не могат да бъдат използвани за превиване или попълване на скелета на коронота. При лакомци, израснали на подходящи места, се налага да се приложи лятно превиване. Това е извънредно важна и полезна операция, тъй като благоприятства развитието на водача и на продължителите на скелетните клони. По този начин се ускорява формирането и се съкращава времето, необходимо за окончателното изграждане на скелета.

С лятната резитба може да се ограничи височината на дърветата. Това става постепенно - за няколко години

Отслабващият ефект върху растежа на лятната резитба може да се приложи успешно за ограничаване растежа във височина на отделни клони или на цели овощни дървета. В това отношение лятната резитба е много по-ефикасна от зимната. Редуцирането на височината на дървото трябва да се извършва постепенно за период от 2-3 години, докато се достигне желания размер.