Мероприятия в овощната градина.Последните поливки трябва да са обилни.

Последните поливки на

овощните дръвчета трябва да са обилни, с много вода, която да достигне до най-дълбоко разположените корени. Най-добре това може да се постигне, като водата се подава в околостъблени чаши, които се пълнят на няколко пъти след попиване, до максимално овлажняване

ПЛОДОДАЛИТЕ ДРЪВЧЕТА НЕ ПРАВЯТ ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Често задавате въпросът, дали трябва да се полеят и плододалите по-рано овощни видове, като череши, ранни праскови, сливи, кайсии и др. Отговорът е положителен, те не правят изключение и също трябва да се поливат , дори след като плодовете са обрани.

ПРИ СУХА ЕСЕН СЕ НАЛАГА КЪСНА ПОЛИВКА

В случай, че есента е прекалено суха и липсват дъждове през септември и октомври, по изключение се налага влагозапасяваща есенна поливка, за която ще ви напомним, ако е необходимо. Но тя се прави при прекратена активна вегетация на дръвчетата, когато няма сокодвижение и опасността от вторичен растеж е нищожна. Това се налага, защото при суха почва през зимата се нарушава топлинният режим и има опасност от измръзване на корените. Но дали да се прави или не есенна поливка, зависи от конкретните условия.

За да се запази по-дълго време влагата от последната поливка мулчирайте почвата под короните, като предварително я прекопаете.