Мероприятия в овощната градина.Сушене на смокини.

Подходящи за сушене са

плодовете от сортовете смокини "Кадота", "Петричка-4", "Сандански-10".

Сушенето става по 3 начина-на слънце , комбинирано и изкуствено.

1. Сушенето на слънце е подходящо в местата, където по време на узряването на плодовете слънцето е силно и въздухът е с ниска влажност.

При слънчевото сушене продължителността зависи от греенето - то трае 4-16 дни. При много горещо и сухо време плодовете се сушат на сянка. Нощем се се прибират или покриват, за да не се образува роса потях. Нареждат се с окото нагоре, всеки ден се обръщат 1-2 пъти и леко се притискат.

2. Комбинирано сушене - то започва на слънце за 2-3 дни и се довършва в сушилни при постепенно повишаване на температурата от 40 до 60 градуса.

3. Сушене в сушилни - в тях през първите 5-6 часа се поддържа температура 45-50 градуса, след това постепенно се повишава за 12-15 часа до 65-70 градуса, а през следващите 5-6 часа отново се понижава до 45-50 градуса. В процеса на сушене плодовете се обръщат няколко пъти.

Смокините трябва да са добре узрели, без вътрешна празнина, с тънка и еластична светла кожица, здрави, ненаранени и с дръжки. Преди да започне сушенето, плодовете се попарват. Това се прави в солена вряла вода (3% солен разтвор) за 2-5 минути или във вода, “пресечена” с дървесна пепел.