Мероприятия в овощната градина.

Ако сте решили да обновите

или промените обстановката и насажденията в двора и градината трябва по отрано да си направите схема и да спазите някои принципи и правила като например:

Член 52. от Закона за собствеността не позволява да се засаждат дървета до имота на съседа на по-малко разстояние от 3 метра за високите дървета, 1,5 метра за средните и 1 метър за ниските.

За да не се губи разстоянието може да се засадят малини, френско или цариградско грозде, касис.

За да не се засенчват дърветата от високите сгради през деня, се засаждат на поне 3 м разстояние от тях. Освен това височината на растенията трябва да намалява с приближаването към строежите. Около дома е добре да са разположени най-ниските растения: цветя, трева, малко ягоди, може храсти и зеленчуци. Високите дървета се засаждат в дъното на градината.

На най-сухите, но добре осветени места е добре да се засаждат сливи, вишни, френско грозде, а на по-ниско и влажно – ябълки и круши. Не трябва да се засаждат костилкови култури на север от семковите или в междуредията им. Вишните и сливите при такива условия се изтеглят и дават слаби добиви въпреки полаганите грижи.

Ягодите е добре да се засаждат на места, на които през зимата се задържа достатъчно сняг. А смокинята и актинидията е добре да се засаждат до стените на дома, беседка, изкуствено създадени подпори.

Обикновенно разстоянието между костилковите дървета е 2-3 м, а между семковите (ябълки и круши) 3-4 м.

Ябълките, крушите, френското грозде може да се засаждат както през есента (след опадване на листата до края на октомври) , така и напролет (до разпукване на пъпките). Вишни, сливи, джанка се засаждат напролет.