Мероприятия в овощната градина.Настъпва моментът за летни резитби - те подпомагат плододаването.

През юли-август

направете същинската резитба на зелено,с която се премахват цели леторастипри силно растящи дървета - най-често при младите праскови. Така се премахва засенчването във вътрешността на короната.

Често пъти, когато не е извършена лятна резитба се образуват къси и слаби, недохранени клончета, загива плододаваща дървесина във вътрешната част на короната, и то в рамките на един вегетационен период.

Плододаването се измества нагоре, към върха, а центърът на короната остава безплоден.

При същинската лятна резитба при плододаващи дървета се извършва просветляване на короната - отстраняват се едногодишни силнорастящи във вертикална посока клонки с оформени листа, както и пропуснатите при зимната резитба сухи и болни клончета.

Просветляването на короната, постигнато чрез лятна резитба, улеснява постъпването на светлина до останали листа, които фотосинтезират по-интензивно, вследствие на което се подобрява цветообразуването и узряването на леторастите във вътрешните части на короната.Увеличава се интензивността на оцветяването на плодовете и се повишават вкусовите им качества.