Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Зимно измръзване на ябълките и повреди от късни слани - ОВОЩАРСТВО

Полезна информация за овощните култури.Зимно измръзване на ябълките и повреди от късни слани.


При зимни студове, под критичната за ябълковото растение температура измръзват плодни и листни пъпки, клонки, скелетни клони и стъбла. Измръзването на плодните и листните пъпки се установява чрез напречен разрез. Вътрешността на измръзналите пъпки има черен цвят. Постепенно пъпките изсъхват и опадват. Кафяв цвят имат сърцевината и част от дървесината на измръзналите клонки и скелетни клони, които при силни повреди изсъхват. По стъблата, повредени от зимни студове, се образуват раковини (мразобойни) или кората се отделя от дървесината. При много силни повреди стъблото по напуква по дължина.

Чувствителни на ниски зимни температури са плодовите пъпки на Червена превъзходна и дървесината на Джонатан.

Препоръчва се да се избягва засаждане на ябълкови дръвчета в места, където температурите през зимата се понижават силно. Преди настъпване на зимните студове ябълковите дръвчета, които не са образували коркови тъкани, да се намазват с варна каша. Обвиването на стъблата със слама, хартия и други за опазване от зайци през зимата ги предпазва и от зимни студове.

Повреди от късни мразове (слани)

При нашите климатични условия повредите по ябълките от късните мразове са много чести и по-големи от повредите, причинявани от зимни студове. Обикновено такива повреди се наблюдават в котловинни места със слаб въздушен дренаж, където се задържат по-продължително време студени въздушни маси. Най-чувствителни на късни мразове са младите завързи, по-устойчиви - отворените цветове, а най-устойчиви - затворените цветове (бутоните). Повредените цветове и бутоните са с потъмнели плодници и близалца и след кратко време опадват. Зародишите на младите завързи са също потъмнели. По наедрелите завързи повредите от късни мразове се изразяват в по-тесни или по-широки пояси от умъртвени корковидни и с кафяв цвят тъкани (ръждивост), а по-късно - и в деформиране на плодовете. По-малко чувствителни на късни мразове са вегетативните органи на ябълките, но понякога се наблюдават повреди и но листните пъпки, листата и леторастиге. През пролетта критични за ябълковото растение са температури под -2,2°С.

Чувствителността на ябълковите сортове на късни мразове е различна. Сортове, които имат късен цъфтеж, в повечето случаи избягват вредното влияние на мразовете.

За овощни насаждения трябва да се избират места с добър въздушен дренаж. Препоръчва се затопляне на въздуха. Надкоронно дъждуване на овощните дървета. Раздвижване на въздуха с вентилатори. Задимяване чрез изгаряне на слама, вършина и специални димки. Тези методи са ефективни, ако се прилагат върху големи площи. Най-евтино и със сравнително добър ефект за нашите условия е задимяването, при което се използват отпадъчни материали от слама, хартия, клони и др.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates