Полезна информация за овощните култури.Стройно вретено - система подходяща за ябълки и круши.


По система стройно вретено се формира главно ябълката, присадена върху слабо растящи подложки М 9, М 27 и М 26, и сортовете от типа спър, присадени върху подложката ММ 106. Прилага се и при крушата, присадена на дюля.

Стройното вретено се състои от един централен клон (водач), в основата на който има 3-4 постоянни силни рамена (полускелетни клони). Над тях към върха се оформят все по-слаби обрастващи клонки. Височината на стъблото е около 50 см, а общата височина на дървото е 2,20-2,50 м.

За посадъчен материал се използват едногодишни добре развити дръвчета, по които е желателно да има слаби и умерено растящи предивременни клонки.

Резитба за формиране на стройно вретено

Първа резитба

След засаждането дръвчетата се съкращават на височина 80-100 см. Стъблата на дръвчетата от сортовете от типа спър не се съкращават. Ако при засаждането дръвчетата имат предивременни клончета, премахват се онези от тях, които са израсли до 50 см над почвената повърхност, както и силните, изправено растящите и разположените близо до мястото на съкращаване на стъблото. Всички останали предивременни клончета се запазват, без да се съкращават. Умереният растеж е благоприятен за цветообразуването.

При формиране на стройно вретено не е необходимо да се извършва лятна резитба. Може само чрез филизене да се отстранят летораслите, които се развиват до 50 см над почвената повърхност.

Втора зимна резитба

При втората зимна резитба най-напред се избира продължителна стъблото, който не се съкращава. Само ако е много силен, той се отстранява и за продължител се избира умерено растяща странична клонка. По този начин не се позволява растежът да се изнесе към върха и се подпомага развитието на по- ниско разположените клончета. Премахват се още конкурентите на продължителя и всички по-силно растящи клонки в горната част на короната. През втората година се залагат плодни пъпки и дръвчетата започват да плододават.

Трета зимна резитба

При третата зимна резитба за формиране на стройно вретено с продължителя на водача и с обрастващата дървесина се постъпва както при втората зимна резитба. Премахват се само силно растящите клонки, за да не се наруши равновесието в короната.

Четвърта зимна резитба

През този период дървото вече е встъпило в плододаване. С продължителя на водача се постъпва както при предходните резитби. Премахват се само силните изправено растящи клонки и тези, които сгъстяват короната.

Основно изискване при тази корона е да се оставят силни клонки в основата, а колкото се отива към върха, клонките да бъдат все по-слаби.

Когато постоянните клони се преплитат с клоните от съседното дърво, те се съкращават на двегодишна дървесина с цел да се ограничи растежът им.

Резитба за плододаване

Резитбата за плододаване започва още преди да е завършено формирането. След встъпване на дървото в пълно плододаване ежегодно се извършва по-силна резитба.

Надминалите 2,5 м височина дървета се ограничават чрез съкращаване на двегодишна и по-стара дървесина.

, , fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));