Полезна информация за овощните култури.Предпосадъчна подготовка на почвата и засаждане на овощните дръвчета.


Мястото се почиства от големи камъни и стари дървета, ако има такива, след което се риголва с трактор на дълбочина 60-70 см, ако е достатъчно голямо и равно, или се изорава дълбоко (30 см). Местата с по-голям от 12° наклон е добре да се терасират, като ширината на терасите е около 4 до 4,5 м. Добре е преди риголването мястото да се натори с около 120 кг/дка суперфосфат и по 50 кг/дка калиев тор. При възможност след риголването се внасят по 4-5 тона разложен оборски тор, който се заорава на около 20 см дълбочина.

Така подготвеното място се маркира, след което се пристъпва към изкопаване на посадъчни ями. На риголваните места размерите на посадъчните ями са 50/50/50 см, а на нериголваните - 100/100/ 60 см, като пръстта от 30 см горен пласт се оставя на една страна, а останалата на друга.

При нашите климатични условия по-добри резултати дава есенното засаждане на овощните дръвчета. Само при невъзможност да се извърши есенно засаждане, последното се отлага за ранна пролет. При топло време засаждането на овощните дръвчета може да се прави и през зимните месеци.

Когато мястото не е торено предварително е добре това да се извърши преди засаждането , като една кофа разложен оборски тор, 150-200 гр. суперфосфат и 50-60 гр. калиев тор се размесват с горната пръст. С тази смес се запълва ямата до 30 см под почвената повърхност. За да се изолират корените от прекия допир с торовете се поставя един 5-6 см слой от чиста горна пръст.

Непосредствено преди засаждането с овощарска ножица се опресняват раните по по-дебелите корени, без да се извършва силно съкращаване на кореновата система. Така подготвено дръвчето се засажда на такава дълбочина на каквато е било в разсадника, т.е. мястото на присаждането (спойката) да остане 5-6 см над почвената повърхност. Корените се засипват само с горна пръст. За да проникне по-добре пръстта между корените дръвчето се стръсква от време на време. Насипаната в посадъчната ямка пръст се притъпква с крака, като се започва винаги от периферията към центъра на ямката.

Веднага след засаждането е добре да се извърши поливка на дръвчетата в предварително направени чаши. Такова поливане с около 20 л вода на дръвче е особено наложително при суха почва. След като водата попие чашата се напълва с оборски тор (може и сламест) угнила трева или суха пръст. Това предпазва почвата от бързо изсушаване и улеснява поглъщането на повече влага от дъждовете.

При опасност от зайци, ако мястото не е заградено с телена мрежа, дръвчетата се обвиват с хартия или други материали, които напролет се свалят.

Когато се създава овощна градина на изкоренена стара такава, трябва да се има предвид, че след костилкови овощни видове могат да се засадят семкови. Най-малко двадесет години след изкореняването на праскови, кайсии и ябълки може да се създават нови насаждения от същите видове. При останалите костилкови овощни видове нови насаждения могат да се правят най-малко след 5-годишно засяване с други селскостопански култури или 2-годишно с люцерна. По този начин се избягва вредния ефект на почвената умора.