Полезна информация за овощните култури.Резитба на мушмулата.


Мушмулата се отглежда храстовидно или нискостъблено. Стъблото на мушмулата се реже обикновено на около 70 см над земята и от покаралите няколко клончета се запазват 3-4 странични клончета и водачът за формиране на короната, а останалите се премахват.

Другите резитби при младите мушмулеви дървета са подобни на тези при резитбата на дюлята, дори са още по ограничени, понеже при тях прирастът е слаб и почти не се образува излишна дървесина, затова в млада възраст са необходими малко резитби на мушмулата.

При застаряване и засъхване се прави почистване и прореждане на короната, като се премахват засъхналите клонки и част от разклонилите се клонки и клони. Правят се и частични съкращения, за да се засили растежът.

През третия период от живота на дървото , когато се засили съхненето на клони и клонки, се прави и резитба на мушмула за подмладяване.