Полезна информация за овощните култури.Червеното и бялото френско грозде не отстъпва на касиса по добив.


Червеното и бялото френско грозде по ботаничните и биологичните си особености много приличат на касиса. Имат и някои отличителни особености. Късите плодни клонки на червеното и бялото френско грозде са повече на брой и са по-дългогодишни. Вместо 2-3 години, както е при касиса, продължителността на живота им е от 5 до 7 години. По тях са разположени многобройни гъсти, по-дребни, прилегнали плодни пъпки. Именно поради това старите основни клони на храста може да бъдат запазвани за плододаване по-продължително време - най-често до 5-годишна възраст. Зрелите и зелените резници от тези видове френско грозде се вкореняват значително по-трудно. Листата им също са 3- или 5-делни, но по-дребни, при някои сортове почти целокрайни, най-често улейовидни и нямат специфичната миризма на касисовите.

Цветовете на бялото и червеното френско грозде са още по-дребни , отколкото на касиса. Както вегетацията, така и цъфтежът им при повечето сортове започват 3-5 дни по-късно, а цветните пъпки и цветовете им по-слабо изресяват.

Плодовете в отделните гроздчета узряват и за по-продължително време, но може да се берат около 7-10 дни след настъпването на беритбената им зрелост. При тях различията между сортовете френско грозде по отношение на сроковете за зреене са много по-големи - от първото десетдневие на юли докъм 10-15 август. Общо взето, червеното и бялото френско грозде не само че не отстъпват по добив на най-родовитите касисови сортове, но някои от тях при добри грижи и благоприятни условия дават с 25-40% по-висок добив.