Полезна информация за овощните култури.Прореждане на плодовете на овощните дървета.

Плодовете остават по-дребни и по-нискокачествени, когато овощните дървета са претоварени с изобилен завръз. Прореждането на плодовете има за задача главно да подобри качеството им и да предпази овощните дървета от изтощаване.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));