Полезна информация за овощните култури.Прореждане на плодовете на овощните дървета.

Плодовете остават по-дребни и по-нискокачествени , когато овощните дървета са претоварени с изобилен завръз. Прореждането на плодовете има за задача главно да подобри качеството им и да предпази овощните дървета от изтощаване.