Полезна информация за овощните култури.Премахване и съкращаване на клонките на младите овощни дървета.


Кои едногодишни клонки на младите дървета не трябва да се съкращават?

С оглед на бързото формиране на овощното дърво и по-ранното му встъпване в плододаване не трябва да се съкращават: слаби клончета с дължина до 25 см; силни клонки , които растат хоризонтално или по-силно наклонени; силни клонки, които не конкурират водача, продължителите на скелетните клони и разклоненията им и може да се отклоняват чрез привързване.

В какво се състои разликата между премахване и съкращаване на разклоненията на овощното дърво?

Под премахване на разклонение се разбира отрязване до основата му на пръстен”, а под съкращаване - отрязване връхната част на клонката, при което дължината й се намалява.

Премахване на клонки се извършва при прореждане короните на дърветата. През годината на резитбата на дръвчетата не покарват нови леторасти и условията за развитие на останалите (нерязаните) клонки се подобряват. Това съдейства за по-бързото формиране на дърветата.

Върху неотрязаната част на съкратените, клонки остават по-малки пъпки, от които израстват много и често пъти ненужни леторасти. Това налага да се отрязват отново много клонки, което е загуба за рязаното дърво.

В какви случаи се прилага премахване и съкращаване на клонки?

Премахване и съкращаване на клонки се прилага в случаите, когато короната на овощното дърво е сгъстена. Чрез тези операции се регулират растежът и плододаването във вътрешната част на короната - избягва се оголването на клоните, подобрява се осветлението и проветривостта на короната, а оттам се подобрява и качеството на плодовете.

Съкращаването се прилага като основен метод при формиране на младите овощни дървета, и то в случаите, когато е необходимо да се подтикнат към растеж пъпки за формиране на разклонения или да се отслаби растежът на дадена клонка за сметка на друга. Съкращаване на по-стара дървесина се извършва при резитбата на овошките за подмладяване.