Полезна информация за овощните култури.Полезни насекоми и акари за овощните растения.


Освен пчелите има ли и други полезни насекоми и акари?

За овощаря са полезни не само пчелите (медоносна и земна), които извършват опрашването на овощните растения, но и онези насекоми и акари, които по един или друг начин унищожават неприятелите на овощните растения. Такива са насекомите и акарите, които паразитират по възрастните, какавидите, гъсениците или яйцата на неприятелите или ги изяждат. Паразити са трихограма, която се развива в яйцата на плодовия червей, афелинус мали (aphelinus mali), който се развива в тялото на кръвната въшка (Eriosoma lanigerum Hausm.) и др., а хищни насекоми са златоочиците, калинките, някои бръмбари и др.

Хищните акари се хранят с акарите, които вредят на овощните растения.

Съвместното съществуване на вредните акари и насекоми, от една страна, и акари и полезните насекоми, от друга страна , се изразява в подвижно равновесие между тях. Когато се създадат условия, благоприятни за развитието на някои вредни насекоми, засилва се развитието на техните хищници и паразити и така по естествен начин се предотвратява масовото им намножаване. Овощарят трябва да се намеси тогава, когато хищниците и паразитите не са в състояние да спрат масовото развитие на неприятеля. Изкуството, което все още не е овладяно от човека, се състои в определяне на момента, когато трябва да се пристъпи към пръскане с химични средства, без да се пречи на дейността на хищниците и паразитите.