Полезна информация за овощните култури.Почистване и резитба на розите.


Резитба за почистване от изсъхнала и поразена от агрилус дървесина се извършва всяка година, през зимните месеци или рано напролет преди началото на сокодвижението. Изрязват се сухи и болни от агрилус разклонения, като веднага след това се изгарят.

Резитба на стари разклонения. При сгъстяване на растенията в реда в процеса на израстване настъпва биологическо отмиране на приосновните клони. Същите трябва да се изрязват до основата или по-високо - над някой силен вегетативен летораст , когато има такъв, който да ги подмени. Резитбата се извършва през зимно-пролетните месеци.

Контурна или коригираща резитба на розите има за цел регулиране растежа и добивите. С развитието на розовите храсти цветоносните леторасти израстват на височина, като при отделни растения достигат повече от 3 м. В резултат на това и на ограниченото осветление, залагането на цветни пъпки по храста се диференцира несъразмерно, което е причина за изнасяне цветовете по повърхността на храста.

Времето и височината на резитбата на розите оказват значително влияние върху растежа и продуктивността на розата, характерна особеност за която е, че след резитбата по-голяма част от спящите, по-долу стоящи пъпки, разположени по скелетните клони, се възбуждат и дават начало-то на бърз растеж на вегетативни леторасти.

При контурната резитба добивът е сравнително висок през всички времена на провеждането й, но с това не се решава основния въпрос - отмиране на приосновните клонки, сгъстяване по периферията на храста и разполагане на цвета на благоприятна височина. В този случай храстите трябва да се подмладяват периодически.

Регулирането на растежа и добивите чрез резитба, проведена непосредствено след цъфтежа на височина 110-130 см способства за намаляване височината на храста и увеличаване на добива с 46,4%, Резитбата влияе чувствително върху възстановяване жизнеността на растенията, удължаване експлоатационния им период, увеличаване средното тегло на цвета и дневната производителност при брането с 35,7%. Препоръчва се резитбата на розите да се извършва през 3 години.