Полезна информация за овощните култури.Подреждане на сортовете в овощните градини.


От подреждането на ябълковите, крушовите, черешовите, бадемовите и джанковите сортове в овощните градини зависи дали дърветата ще дават плодове или не. Тези сортове не могат самостоятелно да се оплождат и затова е нужно да се засаждат заедно с други сортове, които ще ги оплодят. Когато цветовете на даден сорт не са оплодените не образуват плодове, а окапват.

При сливата, вишнята и дюлята едни от сортовете изискват съвместно засаждане с други, а останалите сортове могат да се засаждат самостоятелно.

При засаждане на сортове, които не могат да се самооплождат няколко реда от единия сорт се редуват с няколко реда от друг сорт. За съвместно засаждане се подбират сортове, които могат взаимно да се оплождат. При череша, бадем, ябълка и круша има сортове, които не могат да се оплождат и взаимно. Това налага заедно с два такива сорта да се засажда и трети, който може да опложда и двата поотделно. Отделните сортове се засаждат в чифтни редове (2, 4 , , 6, 8 и 10) в зависимост от дела на всеки. Може единият да бъде примерно с 10 реда (не повече), а другият - само с два.

Тъй като сортовете на кайсията, прасковата, малината, къпината и ягодата се оплождат самостоятелно, от тях могат да се създадат едносортови насаждения. В големите по размери овощни градини обаче отглеждането само на един сорт е нежелано - затруднява се беритбата. В тях се засаждат няколко сорта с различен срок на зреене. Дърветата на всеки сорт се засаждат групирано, примерно в един парцел - един сорт, в друг парцел - друг сорт и т.н., без да се налага редуване с цел взаимно оплождане.