Полезна информация за овощните култури.Присаждане на кози крак.


Присаждане на кози крак се прилага, когато диаметърът на подложката е значително по-голям от диаметъра на калема. Подобни присаждания се означават като връхни и към тях на първо място спадат присажданията под кора.

В области с мек климат присаждането на кози крак" може да се прилага на полето от февруари, а в райони с периоди на по-силни студове късно през зимата - от началото на март. Колкото по-рано се присажда, толкова по-надеждни са резултатите при срастването; това важи особено за черешите. Когато калемите са съхранявани правилно на хладно, присаждания могат да се предприемат и по-късно.

На калема с овощарско ножче се правят два еднакво дълги отреза за копулация, така че да се намират под остър до почти прав ъгъл (45 до 80°) един спрямо друг. Долната пъпка на калема трябва да се намира между двата отреза на височина около половината от дължината им. На всеки от двата отреза на калема се запазва само половината от камбиалната елипса.

На подложката с овощарско ножче или с по-стабилен нож за копулация на място с гладка кора, странично под връхната рана след отрязването, се прави клиновиден изрез, в който да се помести точно изрязаният калем. Разбира се, в случая отново е от решаващо значение, камбиалните слоеве на двата компонента да се припокриват. При този начин на присаждане калемът също трябва да се вмъкне в клиновидния изрез толкова дълбоко, че местата , където започват двата отреза за копулация, да се виждат под формата на дъга над равнината на връхната рана. За присаждания в короната се използват калеми с 4 до 6 пъпки, а за присаждания близо до повърхността на почвата - калеми с 3 пъпки. Мястото на присаждане на кози крак се превързва отгоре надолу и след това се покрива с овощарска замазка.