Полезна информация за овощните култури.Присаждане чрез копулация.


Присаждане чрез копулация се използва когато подложката и калема имат приблизително еднаква дебелина преди да започне сокодвижението.

На долния край на калема с едно косо издърпване на ножа се прави гладък отрез дълъг 3-5 см. Подобен отрез се прави и върху горни край на подложката. Колкото отрезите са по-дълги , толкова повърхността на сближаване е по-голяма, а прихващането - по-сигурно. Отрезите на подложката и калема се съединяват така, че кората и дървесината напълно да съвпаднат. Превръзката се прави внимателно, без разместване на калема и подложката. Присаденото място и горния отрез на калема се замазват плътно с овощарска замазка. Този начин на присаждане на дръвчета се нарича обикновена копулация.

Вместо обикновена копулация може да се присаждат овощни дръвчета и с подобрена копулация или английска копулация. При присаждане чрез подобрената копулация, след като се направят отрезите, се зарязват езичета, чрез които калема и подложката прилепват така, че езичетата да се затегнат като зъбци. При подобрената (английска) копулация прилепването е много по-стабилно и много по-плътно.