Полезна информация за овощните култури.Какви са изисквания на аронията към почвените и климатичните условия?.

 

 

Аронията не е особено взискателна към почвените и

климатичните условия, но за успешното й отглеждане има специфични изисквания. Най-подходящи за отглеждане на арония са планинските и предпланинските райони с висока въздушна влажност и правилно разпределение на валежите. Развива се добре на почви със среден механичен състав , плодородни или наторени с органични и минерални торове, с неутрална или слабо кисела реакция. Неподходящи за отглеждане на арония са песъчливите, каменистите, много тежките, заблатените и засолени почви.

Аронията е студоустойчива. Понася до -30°С, а под дебела снежна покривка и до -50°С. Почти не страда от пролетни студове и слани и за това при нашите климатични условия няма опасност от измръзване на цветовете и завръзите. Това до голяма степен осигурява ежегодно плододаване на аронията.

Аронията е влаголюбива култура. Плитко разположената коренова система, както и по-късното зреене на плодовете обуславят нейната сравнително по-голяма взискателност както към почвената, така и към въздушната влажност. Особено чувствителна е на недостатъчна влажност по време на наедряване и узряване на плодовете - те остават дребни, с тръпчив вкус и сухи, а добивът е нисък. Ето защо, ако валежите са по-малко от 600-700 мм годишно и въздушната влажност през юли-август е ниска, необходимо е напояване (2-3 поливки).

Лошо понася засенчване, тъй като аронията е едно от най-светлолюбивите растения. При силно сгъстяване на клоните плододаването се измества по периферията на храста и добивът силно намалява. Това не позволява да е междинна култура. Оптималните разстояния на засаждане и системната резитба на аронията са необходими условия за създаване на нормален светлинен режим.