Полезна информация за овощните култури.Резитба на къпини.


Общо правило за резитбана къпини от всичкисортове е да се изрязват ниско до земята веднага след приключване на беритбата всички плододали стъбла. Изправено растящите къпини се отглеждат на редове или гнезда с по 3-5 издънки, а полуизправените - с до шест. Резитбата на къпините за прореждане се извършва през пролетта, като се следи да се отстраняват повредени от студа и други причини леторасти. Оставят се само най-здравите и добре разположените. Там, където е възможно, тази операция може да се извършва своевременно през вегетацията, с което се спестява разходът на енергия на растението. В зависимост от силата им леторастите се съкращават индивидуално, като се премахва обикновено 1/5 от дължината, т.е. неузрялата част на летораста. Дължината на леторастите трябва да бъде между 1,60 и 1,80 м. И тази операция може да се извършва преди приключване на растежа , с което най-добре се оформя страничните разклонения, узрява дървесината и се увеличава залагането на плодни пъпки. Страничните разклонения на къпините също се режат с 1/4 до 1/5 част от дължината в зависимост от силата им. Долната част на храста до 50-60 см се освобождава от разклонения, за да се просветлява и проветрява.

При стелещите се къпинии полустелещите се сортове къпини, към които спадат и без-бодливите, освен своевременното изрязване на плододалите леторасти (рамене) на къпината се извършва прореждане на новите леторасти по същото време, както и при изправено растящите. Броят на издънките обаче, които се оставят, е по-голям, зависи от всички налични фактори (почва, начин на отглеждане, напояване, сорт и т.н.) и е индивидуален за всяко растение. В най-добрия случай се оставят до 10-12 разклонения при буйно растящите стелещи се форми и 7-8 издънки при по-слабо растящите. Безбодливите сортове къпини имат междинна сила. Те изискват конструкция, като броят на разклоненията трябва да се ограничава с оглед на получаване на по-едри плодове - т.нар. нормиране на добива.

Най-добре е конструкцията независимо от материалите, с които се прави, да има 2-3 реда с междинно разстояние около 50 см, на които ветриловидно да се прикрепват леторастите на къпините. Леторастите се оставят да растат свободно. Съществуват много начини за ориентиране на старите и новите издънки. С оглед да се облекчават беритбата и резитбата на капините най-добре е плододаващите леторасти да се привързват на горния тел, а младите - на долните, а напролет след преминаване на студовете и след съкращаването им да се привързват към горния тел.