Полезна информация за овощните култури.Сортове малини.


Малините се отглеждат най-добре в хълмистите и планински места, по долните и средните части на склоновете в районите с по-прохладен и влажен климат и със северно, североизточно и северозападно изложение. На височина повече от 800 м над морското равнище успява добре и на склонове с югоизточни, югозападни и източни изложения. Изисква места със средно дълбоки и дълбоки, плодородни и пропускливи почви, добре запасени с азот, фосфор и калий. Малина не вирее на варовити почви и на места с висока подпочвена вода.

За малиновото насаждение може да бъдат предпочетени някои от следните сортове малини:

Български рубин

Плодовете на сорта малини Български рубин са средно едри до едри, леко конусовидни, рубиненочервени с гланц, умерено плътни, лесно се откъсват и имат приятен сладко-кисел вкус. Узряват през последните дни на юни. Сорт малини Български рубин е много подходящ са за компоти, сокове, сладка и вино. Растенията са умерено до почти силно растящи, много родовити.

Шопска алена

Плодовете на сорта малини Шопска алена са средно едри, тъпо конусовидни, яркочервени с умерен гланц, плътни, лесно се откъсват. Малините от този сорт имат много добър сладко-кисел вкус и умерен аромат. Узряват през първата седмица на юли. Подходящи са и за преработка. Растенията от сорта малини Шопска алена са силно растящи, много родовити.

Виламет

Плодовете на сорт малини Виламет са средно едри , конусовидни, тъмночервени, плътни, с добър възкисел вкус и аромат. Узряват през първото десетдневие на юли. Много Плодовете от сорт малини Виламет подходящи са за компоти, сладка и вина. Растенията са умерено растящи и умерено родовити.

Самодива

Плодовете на Самодива са средно едри до едри, закръглено конични рубиненочервени. Не потъмняват при презряване. Плодовото месо с приятен сладко-кисел вкус е и сравнително плътно. Плодовете са много подходящи за преработка и замразяване. Сортът малини Самодива започва да зрее 2-3 дни след Български рубин и по родовитост го превъзхожда с 20-30%. Освен това този сорт малини подобно на Шопска алена понася сравнително добре ниски зимни температури, временни горещини и засушавания по време на беритбите. Растенията имат умерен растеж.

Ремонтантни сортове малини

Люлин

Люлин е от ремонтантни сортове малини, които плододават два пъти в годината. Плодовете на Люлин узряват в края на август-началото на септември. Малините са средно едри, тъпо конусовидни, интензивно червени с гланц, плътни, лесно се откъсват имат добър до много добър вкус и умерен аромат. Много подходящи са плодовете от този сорт малини за преработка. Растенията от сорта Люлин са ниски до умерено растящи и много родовити, като по-ценна е лятно-есенната им реколта.

Херитидж

Плодовете са средно едри, заоблени до заоблено конусовидни, тъмночервени. Плодовото месо на Херитидж е плътно, нежно с много добър сладко-кисел вкус и приятен аромат. Подходящи са и за замразяване, а също и за преработване в компоти, сокове и др. Плодовете от пролетно-лятната реколта, които са по-дребни, започват да зреят от края на юни - началото на юли, а от лятно-есенната - от 15-20 август, като при благоприятна есен беритбите продължават до 5-10 октомври. Родовитостта на този сорт малини е много висока - 650-700 при неполивни и до 1000 кг от декар при поливни условия. Сортът Херитидж е устойчив на зимни студове, а също така на висока температура, почвено и въздушно засушаване по време на зреенето на плодовете. Растенията сорт малини Херитиджса умерено до силно растящи.