Полезна информация за овощните култури.Резитба на вишнята.


За вишнята се препоръчва да бъде формирана с етажната корона.

Обикновено разсадници формират вишневите дръвчета по етажната система. При първата резитба на вишнята след засаждането се запазват централната клонка и 3-4 добре разположени странични клонки, а излишните и лошо разположени клонки се премахват. Останалите за формиране на короната клонки се съкращават на около половината от дължината им, като по-слабите се режат по-високо, а по-силните - по-ниско, за да се получи равновесие между скелетните клони при бъдещото им развитие. Резитбата на страничните скелетни клонки обикновено се прави на външна пъпка. Съкращава се също и централната клонка, която след резитбата трябва да остане с около 1/3 по-дълга от страничните клонки. Със следващите резитби на вишнята не трябва да се допусне сгъстяване на короната.

След формиране на короната много често вишнята се оставя почти без по-нататъшни грижи по резитбата. Вишнята обаче образува много клонки и разклонения, които сгъстяват короната, затова е необходимо да се прорежда. Необходимо е скъсяване на част от клонките на вишнята.

Установено е, че вишнята се намира в най-добро състояние за плододаване, когато голяма част от клончетата, които дава ежегодно, са дълги от 25 до 35 см. За да се получава такъв прираст, необходимо е да се прави пререждане на короната, която при вишневите дървета често се сгъстява; освен това по-силните клончета трябва да се скъсяват и да се полагат грижи за обработка на почвата, торенето и поливането на дърветата. Препоръчва се също по веднъж на 7-8 години при възрастните и застаряващи дървета да се прави по-силна резитба на вишнята за подмладяване на клонките и разклоненията, които да се съкратят така , че да се получат нови плодни клончета близо до скелетните клони и разклонения. Скелетните клони и разклонения също се съкращават над някоя млада, добре развиваща се клонка. Силна резитба на вишнята за подмладяване на короната се прави при стари и засъхващи дървета.