Засадено овощно дръвчеПолезна информация за овощните култури.Засаждане на овощни дръвчета.

 

 

Дълбокото засаждане на овощните дръвчета е една

много често правена грешка от нашите овощари. Необходимо е значителна част от дълбоката дупка да се запълни с пръст и едва тогава да се постави овощното дръвче с оглед след притъпкването и слягането на пръстта дръвчето да остане на същата дълбочина, на която е било в разсадника; мястото на облагородяването трябва да остане над повърхността на почвата. Ако дупките са изкопани по-рано, добре е това запълване да се извърши поне две седмици преди засаждането. Дупките се запълват само с горна пръст, изкопана от дупката и взета наблизо до нея, при което изкопаната долна пръст се употребява за изравняване на мястото, откъдето е взета допълнително горна пръст. Препоръчва се на дупка, широка 1х1 м, да се тори с 8-10 кг добре угнил оборскитор, който да бъде добре размесен с пръстта, с която се запълва дупката.

След като овощното дръвче се постави в реда, откъм страната на най-силните ветрове се забива кол на 8-10 см от стъблото и едва след това започва заравянето на корените. Корените трябва да бъдат разположени добре в дупката без преплитане и извиване нагоре. Между корените се хвърля рохкава пръст, която чрез стръскване на дръвчето и нагласяване с ръка трябва да запълни всички празнини между корените. Внимателно се притъпква неколкократно с крака , , за да дойдат всички части на кореновата система в плътен допир с почвата и дръвчето да се закрепи здраво. Притъпкването става от периферията на дупката към ствола на дръвчето.

След като дупката се зарови до повърхността на земята, прави се венец от насипана около дръвчето пръст, така че да се образува чаша, която поема и задържа водата, докато се просмуче към кореновата система. Полива се с 1 или 2 кофи вода, след просмукването на която се нахвърля отгоре ситна пръст, а още по-добретор или компост, които пречат на изпарението на почвената влага. Това поливане е много полезно и е особено необходимо при пролетното засаждане. То допринася както за навлажняване на почвата около корените, така и за по-доброто улягане и прилепване на почвата към корените.

Горният край на забития кол не трябва да достига до клоните, защото при клатене от вятъра ще се трие в кората им и ще я поврежда. Превръзката за кола трябва да се прави свободна във вид на цифрата 8, за да може при слягането на пръстта в дупката дръвчето да слезе надолу с пръстта, а да не остане неподвижно завързано за кола и корените му да изгубят плътния си допир със слягащата се в дупката пръст.

След засаждането на овощните дръвчета трябва да се извърши резитба за формиране на короната. Ако засаждането е извършено през есента, резитбата на овощните дръвчета трябва да се направи веднага след големите зимни студове (през февруари или началото на март). В случай че садене на овощни дръвчета е извършено през пролетта, резитбата за формиране се прави веднага след засаждането. Резитбата трябва да се направи преди да набъбнат пъпките и преди да започне соко-движението, защото запасните хранителни вещества се насочват най-напред към върховете, които именно се премахват при резитбата. Така закъснялата резитба лишава долните запазени за дръвчето части на клонките от ценни хранителни вещества, което се отразява твърде неблагоприятно върху прихващането и растежа през първата година след засаждането.

Главната цел на резитбата след засаждането на овощните дръвчета е да намалят пъпките, с което се намалява броят на развиващите се от тях листа, а оттам и изпаряваната от листата вода. Кореновата система на новозасадените овощни дръвчета не може да всмуква достатъчно количество вода, понеже корените са силно повредени и намалени при изваждането им от питомника. Налага се следователно и съответно съкращаване и на клонките. Освен това резитбата има за задача и правилното формиране на короната, което ще разгледаме подробно по-нататък.