Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Растениевъдство

Технология за отглеждане на грах - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Технология за отглеждане на грах.


Място на граха в сеитбообръщението

В полското

Технология за отглеждане на индрише - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Технология за отглеждане на индрише.


Наименования и синоними:

Български: Индрише,

Босилек - биологични особености и технология на отглеждане - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Босилек - биологични особености и технология на отглеждане.


Босилекът (Ocimum basilicum)е

Градински чай - отглеждане - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Градински чай - отглеждане.


Ботаническа характеристика

Градинският чай (Salvia

Технология за отглеждане на хизоп - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Технология за отглеждане на хизоп.


Наименования и синоними: лечебен исоп, хизоп, хисо.

Tags: хизоп , отглеждане на хизоп

Free Joomla! templates by Engine Templates