Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Растениевъдство

Отглеждане на лен - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на лен.


Ленът се отглежда в три направления - маслодаен (за масло от семената), влакнодаен (за влакно от стъблата)

Фактори, влияещи върху добива на рапица - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Фактори, влияещи върху добива на рапица.


Рапицата преобразува слънчевата енергия в необходими за собствения си растеж вещества,

Отглеждане на Кориандър - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на Кориандър.


Стопанско значение

Плодовете (семената) на кориандъра съдържат 0,8-1,2% етерично масло и

Технология за отглеждане на култивирана печурка - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Технология за отглеждане на култивирана печурка.


Отглеждането на култивирана печурка е една от възможностите за развитие на

Прецизно земеделие: интегриран подход - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Прецизно земеделие: интегриран подход.


Прецизното земеделие е нова популярна концепция за производство. Прецизното земеделие

Free Joomla! templates by Engine Templates